NHÀ SẢN XUẤT

ACTIONIS

Kháng sinh đặc trị các ổ viêm và nhiễm khuẩn

Syva

AMSTRONG

Kháng sinh trị Viêm phổi, Viêm ruột và Tiêu chảy

WooGene B&G

AMSTRONG

Kháng sinh trị Viêm phổi, Viêm ruột và Tiêu chảy

WooGene B&G

B-SAFE SD

Bảo vệ đường ruột - thay thế chất kích thích tăng trưởng

Neovia

CID 20

Thuốc sát trùng - phổ sát trùng rộng

CID Lines
Gia súc
Danh mục

ACTIONIS

Kháng sinh đặc trị các ổ viêm và nhiễm khuẩn

Syva

AMSTRONG

Kháng sinh trị Viêm phổi, Viêm ruột và Tiêu chảy

WooGene B&G