DANH MỤC SẢN PHẨM


3 sản phẩm.

Sắp xếp theo:

FLORUM 10% ORAL

Kháng sinh đặc trị thương hàn - các bệnh đường ruột - hô hấp

Kepro

FLUMESYVA LIQUID 20%

Kháng sinh dùng cho Gia cầm, Bê, Nghé, Heo, Dê cừu non

Syva

SYVAQUINOL® 10% ORAL

Kháng sinh đặc trị CRD - E.Coli - Thương hàn - Tụ huyết trùng

Syva