Ngày/tuần

Thuốc và Vaccine

Đường cấp

Đơn vị

Liều

PHÒNG BỆNH

GÀ THỊT

Trước khi
nhập gà

FARMSAFE

Hoặc

CID 20

phun xịt

lít

1 lít/ 500 lít nước

 

Sát trùng trại

0-2 ngày

Sáng: Agrocid Super GMP

uống

lít

1ml/ 2 lít nước

Hoàn thiện hệ thống vi nhung mao ruột

Chiều: Florum 10% Oral

 

Hoặc: Doxyvet 200 WSP

uống

lít

1ml/ 1 lít nước

(hoặc 1ml/ 5-10kg thể trọng)

1g/2 lít nước

Phòng bệnh đường hô hấp, bệnh do E. coli và thương hàn

3 ngày

ND-IB sống

+

IBA- VAC

nhỏ mắt/ mũi

lọ

1 liều

Dịch tả -Viêm phế quản

Gumboro lần 1

SUPER VITA-M

Uống

lít

1g/ 2-4 lít nước

Tăng sức đề kháng

4-6 ngày

SUPER VITA-M

Uống

lít

1g/ 2-4 lít nước

Tăng sức đề kháng

7 ngày

PFI-LYTE

Uống

lít

2g/ 1,5 lít nước

Giảm stress, chống nóng & cung cấp Vitamin, điện giải

8-9 ngày

COXICLIN

Uống

lít

1 ml/ 1 lít nước (hoặc 1ml/ 3,5 kg thể trọng)
(uống liên tục 3 giờ, 2 ngày liên tục)

Phòng bệnh cầu trùng

10 ngày

VAIOL VAC

+

IB – OILVAC 0,25 ml/ con, dưới da

Chủng màng cánh

lọ

1 liều

Phòng bệnh đậu

ND và IB ( 3 chủng)

11-12 ngày

Sáng: PFI-LYTE

Uống

lít

2g/ 1,5 lít nước

Giảm stress, chống nóng & cung cấp Vitamin, điện giải

Chiều: DOXYVET 200 WSP

Uống

lít

1g/ 2 lít nước

Phòng bệnh CRD, tiêu chảy

14 ngày

IBA-VAC ST

Uống

lọ

1 lọ/ 1000 con

Phòng bệnh Gumboro

lần 2

15- 17 ngày

SUPER VITA-M

Uống

lít

1 g/ 2-4 lít nước

Tăng sức đề kháng

18 ngày

ND +IB sống

Uống

Lọ

1 liều

Phòng ND +IB

19 ngày

PFI-LYTE

Uống

lít

2g/ 1,5 lít nước

Giảm stress, chống nóng & cung cấp Vitamin, điện giải

20-21 ngày

FLUMESYVA LIQUID 20%

Uống

lít

0,5ml/ 1 lít nước (hoặc 1ml/ 8-16kg thể trọng)

Phòng bệnh do E. coli và thương hàn

22 ngày

H5N1

Tiêm dưới da

lọ

1 liều

Phòng bệnh Cúm gia cầm

24-25 ngày

Sáng: AGROCID SUPER GMP

Uống

lít

1ml/ 1 lít nước

Phòng bệnh nấm diều

Chiều: COXICLIN

Uống

lít

1 ml/ 1 lít nước (hoặc 1ml/3,5 kg thể trọng)
(uống liên tục 3 giờ, 2 ngày liên tục)

Phòng bệnh cầu trùng

26-27 ngày

Sáng: PFI-LYTE

Uống

lít

2g/ 1,5 lít nước

Giảm stress, chống nóng & cung cấp Vitamin, điện giải

Chiều: PFI-LYTE

28 ngày

IB-OLVAC

Tiêm dưới da

Lọ

Tiêm 0,5 ml/ con

Phòng bệnh Dịch tả - Viêm phế quản ( 3 chủng) lần 3

31 ngày

WORMINEX 10% LIQUID

Uống

lít

1 ml/ 10-12 kg thể trọng

Phòng giun, sán. Trị bệnh: lặp lại lần 2 sau 3 tuần

33-35 ngày

Sáng: AGROCID SUPER GMP

Uống

lít

1ml/ 1 lít nước

Phòng bệnh nấm diều

Chiều: DOXYVET 200 WSP

Uống

lít

1g/ 2-4 lít nước

Phòng bệnh C.R.D, viêm nhiễm đường tiêu hóa

  • Nếu áp lực mầm bệnh CRD cao thì chủng vaccine MYC VAC (0,5ml/con) ở giai đoạn 33-35 ngày, phòng bệnh CRD

35-37 ngày

SUPER VITA-M

Uống

lít

1 g/ 2-4 lít nước

Tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh

40-43 ngày

Sáng: PFI-LYTE

Uống

lít

2g/ 1,5 lít nước

Giảm stress, chống nóng & cung cấp Vitamin, điện giải

Chiều: DOXYVET 200 WSP

Uống

lít

1g/ 2-4 lít nước

Phòng bệnh C.R.D, viêm nhiễm đường tiêu hóa

44-50 ngày

SUPER VITA-M

Uống

lít

1 g/ 2-4 lít nước

Tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh

Sau 50 ngày, cứ định kỳ mỗi tuần luân phiên dùng PFI-LYTE và DOXYVET 20% (hay SUPER VITA-M và SYVAQUYNOL 10% ORAL) để chống stress, tăng đề kháng, tăng trọng nhanh, phòng các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa đến khi xuất chuồng.

 

GÀ ĐẺ VÀ GÀ GIỐNG

Giai đoạn đầu giống với quy trình trên gà thịt và tiếp tục với quy trình thuốc và vaccine như sau:

Tuần thứ 6

HG-GEL-VAC 3

Tiêm dưới da/ bắp

Lọ

Tiêm 0,5ml/con

Phòng bệnh sưng phù đầu (Coryza) lần 1

Tuần thứ 10

MYC-VAC

Tiêm dưới da

Lọ

Tiêm 0,5ml/con

Phòng bệnh hô hấp mãn tính (C.R.D) lần 1

Tuần thứ 13

VAIOL VAC

Chủng cánh

Lọ

1 liều

Phòng bệnh đậu gà

Tuần thứ 14

HG-GEL-VAC 3

Tiêm dưới da

Lọ

Tiêm 0,5ml/con

Phòng bệnh sưng phù đầu (Coryza) lần 2

Tuần thứ 16

MYC-VAC

Tiêm dưới da

Lọ

Tiêm 0,5ml/con

Phòng bệnh hô hấp mãn tính (C.R.D) lần 2

Tuần thứ 18

OLVAC A+B

Tiêm dưới da

Lọ

Tiêm 0,5ml/con

Phòng bệnh Dịch tả, viêm phế quản truyền nhiễm và Hội chứng giảm đẻ

(dùng cho gà đẻ)

OLVAC A+B+G

Phòng bệnh Dịch tả, viêm phế quản truyền nhiễm, Hội chứng giảm đẻ và Gumboro

(dùng cho gà giống)

Tuần thứ 44 trở đi

Định kỳ 2 tháng dùng ND-IB sống, cho uống. Hoặc định kỳ 4 tháng dùng IB-OLVAC tiêm dưới da 0,5ml/con

  • Mỗi tuần định kỳ dùng: PFI-LYTE (2g/1,5 lít nước), SUPER VITA M (1g/4 lít nước) hoặc VITA STRESS (1g/4 lít nước). Cho uống 3 ngày/tuần.

-       Nếu gà có biểu hiện giảm đẻ thì dùng VITA STRESS (1g/4 lít nước) ngày.

-       Nếu trứng to, nhỏ không đều thì dùng SUPER VITA M (1g/2 lít nước).

·                Nếu thấy biểu hiện hô hấp hay tiêu chảy thì dùng các kháng sinh sau để phòng hay điều trị: TYLO-DOX, AMSTRONG, HIMOXIN 50%, DOXYVET, FLUMESYVA LIQUID 20%

·                Trước khi bắt đầu đẻ và đạt đỉnh đẻ 1 tuần: NEO-OXY EGG FORMULA WSP cho uống liên tục 1 tuần. Sau đó định kỳ mỗi tháng cho uống 3-5 ngày để duy trì năng suất cao.

 

Ghi chú: Chương trình này mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch tễ ở từng vùng.